zarezerwuj stół 42 630 80 42

REGULAMIN ŁÓDZKIEJ LIGI BILARDOWEJ SEZON 2016/2017

Inauguracja 22.09.2016 r.

1. Organizator i miejsce rozgrywek: Klub Frame, Łódź, ul. Narutowicza 7/9

2. Zawodnik może przystąpić do turnieju tylko po uprzednim wniesieniu opłaty startowej.

3. Wpisowe wynosi 20 zł.

4. Turnieje ligi amatorskiej w sezonie 2016/2017 (wrzesień’2016-maj’2017) rozgrywane będą w czwartki od godziny 19 (zapisy do 18:45, również telefonicznie)
W rozgrywkach ligi amatorskiej nie mogą brać udziału zawodnicy zakwalifikowani do grupy 0 (patrz załącznik nr 1)

5. System rozgrywek: - 2 KO. Mecze odbywać się będą w odmiany „8 bil”, „9 bil”, „10 bil” naprzemiennie. Mecze rozgrywane będą, prawa strona do 4 zwycięstw, lewa do 3 zwycięstw. Rundy pucharowe rozgrywane będą do 4 wygranych partii. Rozstawienie zawodników wynika z losowania przed każdym turniejem. Zawodników losuje automatycznie program. Zawodnik ma obowiązek stawić się przy stole zaraz po wyczytaniu, jednak nie dłużej niż w ciągu 5 minut. W innym przypadku mecz zostanie uznany za przegrany.

6. W zależności od zajętego miejsca w każdym turnieju eliminacyjnym zawodnik zdobywa następującą ilość punktów do rankingu

- 1 miejsce – 20 pkt.

- 2 miejsce – 18 pkt.

- 3 miejsce – 16 pkt.

- 5 miejsce – 14 pkt.

- 7 miejsce – 13 pkt.

- 9 miejsce – 12 pkt.

- 13 miejsce – 10 pkt.

- 17 miejsce – 8 pkt.

- 25 miejsce – 6 pkt.

7. Istnieje możliwość, w trakcie całego sezonu trzykrotnego wpłacenia wpisowego i nieobecności na turnieju w danym dniu. Zawodnik zostaje rozlosowany, a punkty przyznawane są według zajętego miejsca w tabeli.

8. Przez cały sezon prowadzony jest ranking na podstawie, którego zawodnicy kwalifikują się do turnieju „ Masters”- pula nagród 4000 PLN ( za trzy czołowe miejsca w rankingu ogólnym przewidziane są puchary i nagrody).

9. Do turnieju „Masters” kwalifikują się zawodnicy, którzy po wszystkich turniejach zajęli miejsce w pierwszej 15 rankingu ogólnego i mają minimum 66 % frekwencji, a 16 osoba otrzymuje „dziką kartę „ od organizatora.
Tabela wyjściowa do turnieju „Masters” na podstawie rankingu dla każdej odmiany.
W turnieju „Masters” obowiązuje strój turniejowy, zgodny z przepisami PZbil (ciemne wizytowe spodnie i buty, koszula lub koszulka polo klubowa).
Do turnieju „Masters” dopuszczeni będą zawodnicy tylko w stroju turniejowym.

10. Turniej „Masters” podzielony jest na 3 turnieje ( „8 bil”, „9 bil”, „10 bil”).
W każdym turnieju uczestnik zdobywa punkty, które po zsumowaniu wyłaniają zwycięzcę.
W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje ranking ogólny.
Pula nagród dzielona jest pomiędzy uczestników „Masters” wg. schematu:

o I m-ce- 30%

o II m-ce- 20%

o III m-ce- 10%

o IV m-ce- 7%

o V m-ce 5%

o VII m-ce- 5%

o IX m-ce- 1,5 %

11. Wszystkich zawodników obowiązuje sportowe zachowanie, w przypadku nieadekwatnego zachowania, a w szczególności nadużycia alkoholu, środków odurzających lub używania wulgarnych słów organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

12. Prowadzącymi turnieje są: Rafał Olbromski tel. 603 253 150 i Adam Stefankiewicz tel. 509 520 350 w sprawach organizacyjnych i zapisów.

13. W kwestiach spornych i organizacyjnych decyzję podejmują prowadzący turnieje.

herb.png